Tjänster

Certifiering
Vi arbetar i ett internationellt kontaktnät, där vi strävar efter att ligga i framkant på teknikutvecklingen. Ofta arbetar vi nära tillverkare och distributörer, vilket ger oss bra möjligheter till direkt kommunikation med de som designat och utvecklat speciella displayer.

Vi arbetar naturligtvis med professionell utrustning, som regelbundet besiktigas och kalibreras. Det handlar med andra ord om en professionell service som är tekniskt väl underbyggd och inte lämnar något åt subjektiva bedömningar. Korrekt bild kan efter utfört uppdrag mätas och redovisas i en tydlig före/efter rapport. Mätarna klarar ljusnivåer ner till 0.00006 ftL, eller en nivå som ligger långt under vad t ex dagens bästa platt TV:s kan prestera. Mätarna är även speciellt anpassade för LED, Plasma (inklusive Panasonics nanofilter), DLP och LCD, där alla de olika bildteknikerna utmanar olika mätare, och äldre typer av mätare begränsar noggrannheten.

Alla medarbetare som kalibrerar för Tiwia har som lägst ISF certifiering eller motsvarande kunskaper. De är noga utvalda och handplockade, samt genomgår fortlöpande utbildning och underhands certifieringar. För slutkund innebär detta att vi alla arbetar enligt ISF’s grundfilosofi och processer för att kunna erbjuda våra kunder en så korrekt bild som möjligt efter de förutsättningar som ges. Utöver detta utför vi även specialanpassningar genom inställningar som inte är allmänt tillgängliga.

Vid frågor eller bokning av kalibrering, kontakta oss via mail eller telefon för mer information.

Journalistiskt material
Vi utför professionella tester samt producerar artiklar (t ex mässbevakning, steg-för-steg listor, informativa artiklar, krönikor etc.) på uppdrag av framför allt tidningar, men även andra media – Vid frågor eller bokning, kontakta oss via mail eller per telefon för mer information.

Konsultuppdrag
Vi utför professionell rådgivning utveckling av produkter för hembio. Kostnad varierar efter uppdragets art och typ av kund – vid intresse samt förfrågningar om konsultuppdrag, kontakta oss via mail eller telefon för mer information.

Certifieringsprogram
Under våren 2011 kommer vi att påbörja ett certifieringsprogram för kalibrering. Detta är tänkt att ta ett steg vidare över ISF – vid intresse samt förfrågningar om certifiering, kontakta oss via mail eller telefon för mer information.

Seminarier / kurser
Vi erbjuder både basutbildningar och seminarier om t ex bildkalibrering och innebörden av korrekt bild. Utbildningen omfattar både teori och praktik, och ger en mycket bra baskunskap för ökad förståelse och uppfattning av kalibrering – vid intresse samt förfrågningar om seminarier och utbildningar, kontakta oss via mail eller telefon för mer information. 

Comments are closed.