Kalibrering

Inom all filmproduktion använder man sig av internationellt fastställda standards. Detta är nödvändigt för att informationen i bilden skall kunna bibehållas från skapande till visning i det masskommunikationssystem som film och TV är.

Standarder ger filmskaparen en möjlighet att påverka hur filmen t ex skall se ut rent färgmässigt, och säkerställer att samma känsla som var menat förmedlas hos publiken. Om alla standards noga följs så möjliggör det för färger att kunna återges naturligt, precis som det var tänkt – och dessutom kommer alla detaljer som var menade att ses synas.

Eftersom alla displayer är en del av detta system så behöver de därför kunna kalibreras för att så långt som möjligt kunna följa dessa standarder och återge bilden som det var tänkt.

Det är oftast nödvändigt att utföra kalibreringen på samma plats som displayen skall användas eftersom alla förutsättningar i hela kedjan för att spela upp en film kan påverka slutresultatet. Saker som kan påverka är t ex bildkällan, ljussituation, och för projektorer inte minst dukstorlek och material samt rummets utformning och färgval.

Tiwia är bl.a ansvarigt för ISF certifiering i Norden, och innehar certifieringar för att utbilda ISF level II samt JKP, Joe Kanes certifieringsutbildning.

Comments are closed.